Kontakt

För att nå avdelningarna

Mini & Sakletare: 073-506 72 36

Spanare, Forskare & Äventyrare: 073-506 01 35 

 

Adress

Småbarnsskolan

Lillkalmarvägen 2

182 65 Djursholm 

  

Kontakt

Cilla Collman, rektor: 070-422 68 32 eller cilla@smaelev.se

Anita Gustavsson, samordnare: 073-301 36 53 eller anita.gustavsson@smaelev.se

 

Vid frågor om kö, placeringar eller besök:

Caroline Raxell, skolintendent: 070-382 20 95 eller caroline.raxell@smaelev.se