Föräldraledighet

Rätten till plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem gäller även barn med vårdnadshavare som är föräldralediga: 

- De har rätt till förskola eller pedagogisk omsorg

• 24 timmar per vecka för 1-3–åringar

• 30 timmar för 4-5-åringar från och med augusti (vecka 33) det år de fyller 4 år.

För samtliga gäller under skolterminen inklusive höstlov.

Rätt till plats gäller ej under jullov, sportlov, påsklov.

För sommarlov gäller ej rätt till plats veckorna 26-32 

Rätt till plats gäller ej heller klämdag (fredag) i Kristi Himmelfärdshelgen samt eventuell klämdag i samband med 1 maj och nationaldagen.

 

- Äldre syskon till nyfött syskon får behålla befintlig plats i 30 kalenderdagar efter det yngre syskonets födelsedatum.

- Äldre syskon till nyfödda tvillingar får behålla befintlig plats i 30 kalenderdagar efter de yngre syskonens födelsedatum och därefter 30 timmar per vecka under hela föräldraledigheten.

 

 

Regler som gäller from januari -19