Föräldraledighet

Rätten till plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem gäller även barn med vårdnadshavare som är föräldralediga:

- De har rätt till förskola eller pedagogisk omsorg, 24 timmar per vecka för 1-3–åringar 

-30 timmar för 4-5- åringar från och med augusti (vecka 33)  det år de fyller 4 år

Detta  gäller under skolterminen inklusive höstlovet.

Rätt till plats gäller ej under jullov, sportlov, påsklov. För sommarlov gäller ej rätt till plats veckorna 26-32.

Rätt till plats gäller ej heller klämdag (fredag) i Kristi Himmelfärdshelgen samt eventuell klämdag i samband med 1 maj och nationaldagen.

 

Förskolechef kan besluta om lokala avvikelser inom ram.

- Äldre syskon till nyfött syskon får behålla befintlig plats i 30 kalenderdagar efter det yngre syskonets födelsedatum.

- Äldre syskon till nyfödda tvillingar får behålla befintlig plats i 30 kalenderdagar efter de yngre syskonens födelsedatum och därefter 30 timmar per vecka under hela föräldraledigheten