Föräldraledighet

 

Äldre syskon till nyfött syskon får behålla befintlig plats med gällande vistelsetid på̊ förskolan i 30 kalenderdagar efter det nyfödda syskonets födelsedatum. 

Därefter gäller att barn, vars vårdnadshavare är föräldraledig, har rätt till förskola: 

 • 24 timmar per vecka för barn 1–3 år 
 • 30 timmar per vecka för barn 4–5 år (från och med augusti, v 33, det år då barnet fyller fyra år) 

 

På Småbarnsskolan gäller följande:

 • Barnen är på förskolan 4 dagar i veckan (måndag-torsdag) med timmarna jämnt fördelade över 4 dagar.
 • Barnen är lediga på fredagar.
 • Starttid kl. 8:00 varje dag, oavsett antal timmar per dag.
 • Barn som går 24 timmar per vecka slutar kl. 14:00.
 • Barn som går 30 timmar per vecka slutar kl. 15:30.
 • Vill man börja senare än kl. 8:00 går det bra men detta påverkar inte sluttiden (kl. 14:00 respektive kl. 15:30).

 

Ovan punkter gäller under skolterminen, inklusive höstlovet (v.44) samt v.24-25. 

 

Rätt till plats gäller ej under:

 • Jullov
 • Sportlov
 • Påsklov
 • Klämdag (fredag) i Kristi Himmelfärdshelgen
 • Eventuell klämdag i samband med 1 maj och 6 juni
 • Sommarlov (v. 26-32)

 

Äldre syskon till nyfödda tvillingar får behålla befintlig plats i 30 kalenderdagar efter de yngre syskonens födelsedatum och därefter 30 timmar per vecka under hela föräldraledigheten.