Kollektiv olycksfallsförsäkring

 

Skolbarnen har en försäkring genom skolan som gäller hela året och dygnet runt. För barn i förskola gäller försäkringen under verksamhetstid och färd.

 

Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) som gäller olycksfall och omfattar bland annat alla kommunens förskole- och skolbarn. 

 

Mer om Danderyds kollektiva olycksfallsförsäkring och hur man anmäler en skada finns här.