Läroplan för förskolan

 

Läs mer om Lpfö 18 här.