Sjukdom

 

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs första sjukdagen senast kl.8.00

Fafner tel 753 00 54

Mini tel. 753 04 60

Förskolan har öppet måndag till fredag kl.7.30-17.00

Det är viktigt att ni ringer och meddelar personalen om ni blir försenade inför hämtningen av ert barn.

 

När barnen är sjuka

I miljöer som Småbarnsskolan där många barn och vuxna vistas nära varandra är spridningsrisken för infektioner mycket stor. Det är därför viktigt att föräldrar och personal kommer överens om vissa gemensamma regler.

 

Betänk som enskild förälder ditt ansvar för de övriga barnens och per-sonalens hälsa. Chansa aldrig.

Vid perioder med mycket infektioner i omlopp använder vi Alcogel för barn och vuxna som ett led i att förhindra onödig smittspridning.

Grundregel – Friska barn på skolan, sjuka barn hemma.

Tänk på att det är stor skillnad på att vara hemma i lugn och ro och att vara på förskolan tillsammans med många andra barn.

Snuva eller hosta – stanna hemma om barnet är trött och hängigt eller har feber (<37.5 grader morgontemp), hemma tills feberfrihet morgon och kväll samt piggt barn. Var uppmärksam på att s.k. rinnsnuva smittar som mest de första dagarna. Barn som är på förskolan ska orka och klara av att delta i verksamheten utan att ta näsdroppar eller alvedon.

Magsjuka, Vinterkräksjukan

Vinterkräksjukan börjar ofta mycket hastigt med kräkningar, diarréer och magsmärtor. Den går över av sig själv efter ett par dagar. Se till att ditt barn är helt frisk i två dygn innan det får gå till skolan. Sjukdomen är mest aktuell mellan november och april, med en topp mellan januari och mars. Inkubationstiden är 12-48 timmar.

Streptokockinfektion (Halsfluss, Scharlakansfeber, Svinkoppor )Läkarkontakt, vid antibiotikabehandling, stanna hemma minst två dagar samt pigg och feberfri, övriga fall stanna hemma ända tills barnet ej smittar och är piggt och friskt.

Ögoninfektion – Smittsamt, stanna hemma tills symptomen försvunnit, 3-4 dagar.

Löss – Smittsamt, kontrollera med Apoteket vilket lusmedel som är aktuellt vid behandling. Var noga med luskammen och meddela alltid skolan om ni hittat löss.

För mer specifik information angående behandling eller utredning hänvisas till husläkare. Man kan även hitta bra information på www.vardguiden.se