Kollektiv olycksfallsförsäkring

 

 

Skolbarnen har en försäkring genom skolan som gäller hela året och  dygnet runt. För barn i förskola gäller försäkringen under verksamhetstid och färd.

Kommunen har tecknad en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) som gäller olycksfall och omfattar bland annat alla kommunens  förskole- och skolbarn.

 

Anmälan av skada. Klicka här.