Eftermiddagsaktiviteter

 

I Läroplanen för förskola kan man läsa:

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande sant förmåga att samarbeta och lösa problem.

Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.”

På Småbarnsskolan serveras mellanmålet mellan kl 13:30 och 14:20, innan barnen går ut på eftermiddagen. 

Många barn tycker om att vara på bollplanen och spela bandy, fotboll eller leka någon traditionell lek såsom Bro, bro breja. Några andra kanske väljer att leka rollek i vår lekstuga eller vid bilen och bensinmacken eller att ägna sig åt konstruktion i sandlådan.

Förskolans personal är spridd på tomten för att kunna hjälpa till och stötta i leken.

Vi har ofta skapande med en mindre grupp som får prova på att träna sina kreativa sidor tillsammans med våra pedagoger.