Så här arbetar vi

 

Småbarnsskolan 1-5 år

 

För närvarande finns 59 barn i förskoleåldern 1-5 år hos. Vi har ca 14 barn i varje åldersgrupp. Vi arbetar i lag där vi är 2 pedagoger som tar hand om barnen.

Förskolan ligger i Djursholm och är indelad i fyra avdelningar. Vi har en stor gård som passar en fantasifull lek. Vi har närhet till skog och andra sköna naturområden.

Vi arbetar utefter Läroplanen för förskolan och samarbetar med vår skola www.elevverket.se. Vi ser en vinning i att ha den röda tråden och kopplar därför ihop förskolan och skolan med olika aktiviteter och ett samarbete.

Vi arbetar för att främja det tidiga lärandet. Det gör vi genom våra ”lärande samlingar”. För att nå fram till varje individ planerar vi dagen utifrån vad vi har för syfte med inlärningen.

Vi har ett schema som vi följer varje dag. De mindre barnen har kortare lärande samlingar och detta ökas på efter mognad. Vi ser en klar vinst med att börja så tidigt med ett aktivt lärande. Barnen är mycket mottagliga i åldern 3-5 år.

Vår miljö uppmuntrar till ett lustfyllt lärande. I den fria leken uppmuntras barnen att samspela med varandra och träna sina sociala förmågor. Vi talar artigt till varandra och lägger stor vikt på den sociala träningen i varje grupp.

På schemat har vi matematik, svenska språket, engelska, musik, utedag och gymnastik. Våra femåringar har även ”Visa och berätta”. Det arbetet fortsätter sedan i vår skola upp till skolår sex.

Vi har Ipads som barnen använder i inlärningssyfte. Där tränar barnen på engelska, matematik och svensk språket. Allt vi gör här är kopplat till läroplanen och har alltid ett syfte.

Visa och berätta kommer från USA och heter där ”Show and tell”. Här tränas barnen tidigt i att tala inför grupp och framföra en enkel presentation av ett ämne som ligger barnet nära.

Matematiken har vi under hela dagen. Vi återkopplar och följer upp det barnen säger och gör. Vi sätter ofta på oss våra matematikglasögon. Då blir vi uppmärksamma på mönster, par, antal m.m. Vi arbetar med talkamrater i tidig ålder och gömda tal. Detta för att få en god talförståelse. Vi jobbar bara med konkreta matematiska begrepp.  Barnen ska själva få upptäcka matematiken genom att göra matematik.

Svenska språket består av rim och ramsor, vi leker med bokstavsljuden och kopplar ihop dem med en rörelse. Detta börjar vi med vid fyra årsålder. Många lär sig då tidigt att känna gen bokstaven och ljudet. Alla grupper arbetar med mungymnastik. Vi lär oss att forma ljuden i munnen och gör barnen medvetna om vart ljudet kommer ifrån och vart i munnen vi gör ljudet.

Engelska har vi integrerat under hela vår dag. Barnen tränas tidigt i det engelsk språket. Vi lär oss färger, att räkna, enkla fraser, djur, sånger och ramsor. Vårt mål är att barnen ska få ett avslappnat och spontant förhållande till det engelska språket.

Den fria leken har en stor betydelse hos och finns tillhands under stora delar under dagen.

Gymnastik har vi en gång i vecka. Här tränar vi balans, motorik och att följa instruktioner grupp. Barnen ska förstå sitt eget värde i en god hälsa och rörelseförmåga.

Omvärldskunskap. Här tränas barnen i att se årstidernas växlingar, månader, datum. Vi uppmuntrar barnen att ta med artiklar hemifrån. Det ger underlag för spännande samlingar och barnen får ett eget inflytande i sitt lärande.

Det som genomsyrar hela vår verksamhet är att barnen ska ha roligt, att de är TRYGGA under hela dagen, att vi fokuserar på det livslånga lärandet. Vi är en lärande förskola med en satsning på utveckling, lärande, normer och värden samt barns inflytande 

Veckobrev

Varannnan vecka skickas ett veckobrev hem via mail. I veckobrevet beskrivs vad barngruppen ska arbeta med under den kommande perioden. Under rubrikerna språk, omvärldskunskap, matematik och teknik, gymnastik, skapande och musik får ni ta del av pedagogernas planering för de kommande två veckorna. Det är viktigt att  läsa veckobrevet som även innehåller information om tex kommande utflykter.

Förskoleappen Tyra

Alla Småbarnsskolans barngrupper arbetar med förskoleappen Tyra som ett komplement i kommunikationen mot förskolans föräldrar. Syftet är att förenkla generell kommunikation, sjukanmälningar men framförallt att förskolans pedagoger ska kunna förmdela verksamhetens koppling till läroplanen genom bild och text.

Välkommen att hälsa på hos oss!