Här hittar du

Föräldrainformation

Sjukanmälan görs på barnets första sjukdag före kl. 8:00 via Tyra eller per telefon.

På Småbarnsskolan arbetar vi enligt förskolans läroplan (Lpfö 18), som trädde i kraft den 1 juli 2019.

Skolbarn har en försäkring genom skolan som gäller hela året och dygnet runt. För barn i förskola gäller försäkringen under verksamhetstid och färd.

Äldre syskon till nyfött syskon får behålla befintlig plats med gällande vistelsetid på̊ förskolan i 30 kalenderdagar efter det nyfödda syskonets födelsedatum.

På Småbarnsskolan ser vi dina synpunkter och klagomål som en tillgång i vårt arbete med att säkra bra kvalitet. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.