Rektorn har ordet

På Småbarnsskolan har vi förmånen att få följa barnens utveckling från 1 år till dess att de ska börja i grundskolan som 6-åringar.

Det är fantastiskt roligt att ta del av barnens växande i alla avseenden. Allt eftersom åren går växer de både kroppsligen men också i sina karaktärer. 3-åringarna tycker att de är kompetenta, de kan själva. 4-åringarna har koll på läget men är också vetgiriga. 5-åringarna är kloka och förnuftiga och börjar blicka framåt. I slutet av läsåret börjar 5-åringarnas inskolning i förskoleklassen på deras nya skola.

Åren går fort och barnen hinner med många roliga saker och under tiden tillägnar de sig nya kunskaper. De börjar bland annat redan i 3-årsgruppen att öva sig i att "visa och berätta". Visa och berätta syftar till att ge barnen gott självförtroende, utveckla sitt språk och våga tala inför en grupp. Att hålla sig till ämnet och komma ihåg sin "röda tråd" är inte heller så lätt i början. Övning ger färdighet och de barn som fortsätter till vår friskola Elevverket får ytterligare sju år på sig att träna på detta.

Många gånger har vi syskonpar på förskolan och vi märker tydligt glädjen hos barnen då de ses ute på gården. Det händer också att de stora skolbarnen från Elevverket kommer och hälsar på. Det är en omtyckt utflykt för skolbarnen och lika uppskattat av de yngre barnen som får besök av de äldre som blir lite av idoler. Elevverkets barn är också på vår förskola under vissa lov, då vi slår ihop våra verksamheter.

Det händer titt som tätt att "våra" barn hör av sig då de blivit lite äldre och behöver komma ut på en arbetsplats för att praoa. Det tycker vi förstås är extra kul.

Att barnen känner sig trygga på förskolan är en förutsättning för oss och vi tycker alla att det är viktigt med struktur, lugn och ro. Vår ambition är att stimulera barnens naturliga nyfikenhet och få dem att vilja ta sig an ny kunskap på ett lustfyllt sätt .

//Cilla Collman, rektor