Här hittar du

Föräldrainformation

Upp och hoppa-dagen firas i år den 31 januari. Det är en årligt återkommande manifestationsdag instiftad av Generation Pep. Målet med dagen är att sprida rörelseglädje och få fler att visa ett engagemang i frågan för barn och ungas fysiska hälsa.

Läsårsdata

08.01.2024

Terminens första dag: 8 januari (måndag)
Sportlov: 26 februari - 1 mars, vecka 9
Påsklov: 2-5 april, vecka 14
Kristi himmelsfärdsdag samt lovdag: 9-10 maj (torsdag-fredag)
Nationaldag samt lovdag: 6-7 juni (torsdag-fredag)
Terminens sista dag: 13 juni

Äldre syskon till nyfött syskon får behålla befintlig plats med gällande vistelsetid på̊ förskolan i 30 kalenderdagar efter det nyfödda syskonets födelsedatum.

I november 2023 genomförde Danderyds kommuns Bildningsförvaltning en regelbunden tillsyn av Småbarnsskolan. Här kommer några citat från tillsynsbeslutet:

Sjukanmälan görs på barnets första sjukdag före kl. 8:00 via Tyra eller per telefon.

På Småbarnsskolan arbetar vi enligt förskolans läroplan (Lpfö 18), som trädde i kraft den 1 juli 2019.