Sjukdom & sjukanmälan

21.08.2023

Sjukanmälan görs på barnets första sjukdag före kl. 8:00 via Tyra eller per telefon.


För att nå avdelningarna

Mini & Sakletare: 073-506 72 36

Spanare, Forskare & Äventyrare: 073-506 01 35

När ni frånvaroanmäler via Tyra:

- Meddela om barnet är sjukt eller ledigt

- Vid sjukdom, ange symptom

- Gör en seriös bedömning om när barnet är tillbaka igen

När barnen är sjuka

Barn som är sjuka ska, precis som alltid, vara hemma. De är välkomna tillbaka till sin förskola efter att de varit feberfria ett dygn och känner sig friska. Det är barnets allmäntillstånd som avgör.

Barn som har snuva och hosta och inte orkar delta i förskolans aktiviteter skickas hem. Det är inte ovanligt att barn sedan blir piggare hemma där tempot kanske är lugnare.

Grundregeln är som alltid att friska barn är på förskolan och sjuka barn stannar hemma.

Blir vår personal sjuk med förkylningssymtom tar det ofta minst en vecka innan de är tillbaka och verksamheten påverkas i hög grad. Vi är därför noga med att skicka hem barn med symptom.

I miljöer som på en förskola, där många barn och vuxna vistas nära varandra, är spridningsrisken för infektioner mycket stor. Betänk därför som förälder ditt ansvar för de övriga barnens och personalens hälsa.

OBS! Vid perioder med mycket infektioner i omlopp använder vi handsprit för barn och vuxna som ett led i att förhindra onödig smittspridning. Och vi tvättar alltid händerna ordentligt flera gånger per dag. 

Feber, snuva och hosta

Stanna hemma om barnet är trött och hängigt eller har feber. Barnet ska stanna hemma tills febern har lagt sig samt ytterligare ett feberfritt dygn. Var uppmärksam på att s.k. rinnsnuva smittar som mest de första dagarna. Barn som är på förskolan ska orka och klara av att delta i verksamheten utan att ta näsdroppar eller värktabletter.

Magsjuka & vinterkräksjukan

Vinterkräksjukan börjar ofta mycket hastigt med kräkningar, diarréer och magsmärtor. Den går över av sig själv efter ett par dagar. Se till att ditt barn är helt frisk i två dygn efter sista kräkningen/diaréen innan det får gå till skolan. Sjukdomen är mest aktuell mellan november och april, med en topp mellan januari och mars. Inkubationstiden är 12-48 timmar.

Streptokockinfektion (halsfluss, scharlakansfeber, svinkoppor)

Läkarkontakt och antibiotikabehandling. Barnet ska stanna hemma under sjukdomsförloppet och minst två symptomfria dagar. Viktigt att barnet inte smittar längre samt är piggt och orkar med verksamheten. Tänk på vi inte ger någon medicin på förskolan.

Ögoninfektion

Ögoninfektion är väldigt smittsamt. Stanna hemma tills symptomen försvunnit. Det brukar ta 3-4 dagar.

Löss

Mycket smittsamt. Kontrollera med apoteket vilket lusmedel som är aktuellt för att behandla. Var noga med luskammen och meddela alltid förskolan om ni hittat löss.


För mer specifik information angående behandling eller utredning hänvisas till husläkare. Man kan även hitta bra information på 1177.