Vår grundskola

Elevverket

Låg- och mellanstadiet Elevverket är en naturlig fortsättning efter åren på Småbarnsskolan.

Vår grundskola, med enheterna Elevverket Låg och Elevverket Mellan, erbjuder förskoleklass upp till årskurs 6. Både Låg och Mellan är belägna centralt i Djursholm och ligger med 5 minuters promenadavstånd från varandra.

Elevverket är den lilla skolan som är nära, i flera avseenden. I det personliga mötet mellan elever och vuxna får vi en harmonisk miljö för alla. Utbildning och inlärning anpassas till varje elevs förutsättningar, och skolans pedagoger har ett nära samarbete sinsemellan och med hemmet, för att stötta eleverna i att uppnå både nationella kunskapsmål och individuella mål.