Fint omdöme vid tillsyn

04.12.2023

I november 2023 genomförde Danderyds kommuns Bildningsförvaltning en regelbunden tillsyn av Småbarnsskolan. Här kommer några citat från tillsynsbeslutet:

"Förskolans arbete inom "förskola och hem" är av god kvalitet. Bildningsförvaltningen noterar ett gott mottagande (överlämning) av barnen från vårdnadshavarna till personalen på förskolan."

"Förskolans arbete inom "normer och värden" är av god kvalitet för grupperna 3–5 år." "Vidare arbetar pedagogerna systematiskt med grundverksamheten vilket märks tydligt i grupperna 3–5 år där stämningen överlag är lugn och harmonisk något som avspeglar sig i barnens sätt att vara med varandra."

"Barnen erbjuds en god variation av pedagogiskt material och leksaker. I lärmiljöerna finns rikliga möjligheter att leka och pröva att vara människa på olika vis."

"Innemiljöerna på avdelningarna för barn 3–5 år är tilltalande och möblerade i olika stationer som är tillgängliga och anpassade efter barnens storlek."

"Samtal som får ta tid och engagerar både barn och pedagoger, men där barnens intressen och åsikter står i fokus. Ett demokratiskt arbetssätt som upplevs både förankrat och trovärdigt."