Föräldraledighet

21.04.2023

Äldre syskon till nyfött syskon får behålla befintlig plats med gällande vistelsetid på̊ förskolan i 30 kalenderdagar efter det nyfödda syskonets födelsedatum.


Därefter gäller att barn, vars vårdnadshavare är föräldraledig, har rätt till förskola:

  • 24 timmar per vecka för barn 1–3 år
  • 30 timmar per vecka för barn 4–5 år (från och med den 1 augusti det år då barnet fyller 4 år)

Tillämpning på Småbarnsskolan

Vårdnadshavare till barn som är 1–3 år kan välja på två alternativ:

1. Fyra dagars vistelse per vecka (måndag-torsdag) mellan kl. 8:30-14:30. Barnet är ledigt på fredagar.

2. Fem dagars vistelse per vecka mellan kl. 8:30-13:30.

Vårdnadshavare till barn som är 4–5 år erbjuds förskola 30 timmar per vecka fördelat på fem dagar mellan kl. 8:30-14:30.

Lov och klämdagar

På höstlovet går barnen sina ordinarie tider. För övriga skollov gäller att barn till föräldralediga har rätt att närvara 15 timmar per vecka, inklusive de veckor på sommaren då vi har lovverksamhet. På Småbarnsskolan innebär det tre dagar per lovvecka (måndag-onsdag). På måndagar och tisdagar är barnen välkomna mellan kl. 8:30-14:30 och på onsdagar mellan kl. 8:30-11:30.

Vid klämdagar har barn till föräldralediga möjlighet att delta i förskolans verksamhet mellan kl. 8:00-11:00. Som vanligt ska detta meddelas i god tid.

Under v. 27–30 är Småbarnsskolan stängd varje sommar. I det fall barn behöver omsorg dessa veckor sker det i regi av annan förskola och med deras personal.