Föräldraledighet

01.01.2024

Äldre syskon till nyfött syskon får behålla befintlig plats med gällande vistelsetid på̊ förskolan i 30 kalenderdagar efter det nyfödda syskonets födelsedatum.


Därefter gäller att barn, vars vårdnadshavare är föräldraledig, har rätt till förskola:

  • 24 timmar per vecka för barn 1–3 år
  • 30 timmar per vecka för barn 4–5 år (från och med den 1 augusti det år då barnet fyller 4 år)

Tillämpning på Småbarnsskolan

Vårdnadshavare till barn som är 1–3 år kan välja på två alternativ:

1. Fyra dagars vistelse per vecka (måndag-torsdag) mellan kl. 8:30-14:30. Barnet är ledigt på fredagar.

2. Fem dagars vistelse per vecka mellan kl. 8:30-13:30.

Vårdnadshavare till barn som är 4–5 år erbjuds förskola 30 timmar per vecka fördelat på fem dagar mellan kl. 8:30-14:30.

Lov och klämdagar

På höstlovet går barnen sina ordinarie tider. För övriga skollov gäller att barn till föräldralediga har rätt att närvara 15 timmar per vecka, inklusive v.26 och v.31-32 på sommarlovet. 

På Småbarnsskolan innebär detta tre dagar per lovvecka (måndag-onsdag). På måndagar och tisdagar är barnen välkomna mellan kl. 8:30-14:30 och på onsdagar mellan kl. 8:30-11:30.

Vid klämdagar har barn till föräldralediga möjlighet att delta i förskolans verksamhet mellan kl. 8:00-11:00. Som vanligt ska detta meddelas i god tid.

Under v. 27–30 är Småbarnsskolan stängd varje sommar. I det fall barn behöver omsorg dessa veckor sker det i regi av annan förskola och med deras personal.