En dag på Småbarnsskolan

07.08.2023

Så här kan en vanlig dag se ut hos oss på Småbarnsskolan

Kl. 07:30 Vi öppnar för dagen

Kl. 08:30 Gemensam samling för alla barn i samlingssalen

Kl. 08:45-09:45 "Lärande samlingar" i respektive barngrupp

Kl. 09:45 Fruktstund

Kl. 10:00 Fri lek

Kl. 10:45-12:00 Lunch (tiderna varierar mellan grupperna)

Kl. 12:00-14:00 Vila (de yngsta sover och de äldre lyssnar på saga eller musik) och därefter fri lek

Kl. 13:30-14:20 Mellanmål (tiderna varierar mellan grupperna)

Kl. 14:30 Lek ute på gården - vi är ute hela eftermiddagen men när mörkret kommer krypande går vi in

Kl. 16:30 Fruktstund för de barn som är kvar

Kl. 17:00 Vi stänger för dagen