Synpunkter & klagomål

05.04.2023

På Småbarnsskolan ser vi dina synpunkter och klagomål som en tillgång i vårt arbete med att säkra bra kvalitet. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet. 


Rutin för klagomålshantering kan laddas ned via knappen nedan.