Kollektiv olycksfallsförsäkring

09.05.2023

Skolbarn har en försäkring genom skolan som gäller hela året och dygnet runt. För barn i förskola gäller försäkringen under verksamhetstid och färd.

Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) som gäller olycksfall och omfattar bland annat alla kommunens förskole- och skolbarn.

Mer om Danderyd kommuns kollektiva olycksfallsförsäkring och hur du anmäler en skada finns här.