Välkommen till

Småbarnsskolan

Rektorn har ordet

På Småbarnsskolan har vi förmånen att få följa barnens utveckling från 1 år till dess att de ska byta skola och börjar i förskoleklassen. Läs mer här.

Sök till Småbarnsskolan

Sök till Småbarnsskolan genom att ställa sitt barn i kö hos Danderyds kommun. Läs mer här.

Elevverket

 Vår skola Elevverket är en naturlig fortsättning på Småbarnsskolan. Läs mer här.

Om oss

Vår förskola ligger i Djursholm och är indelad i fem grupper. Vi har en stor gård som passar för fantasifull lek och vi har närhet till skog och andra vackra naturområden.

Föräldrainformation

Sjukanmälan görs på barnets första sjukdag före kl. 8:00 via Tyra eller per telefon.

På Småbarnsskolan arbetar vi enligt förskolans läroplan (Lpfö 18), som trädde i kraft den 1 juli 2019.