Välkommen till

Småbarnsskolan

Rektorn har ordet

På Småbarnsskolan har vi förmånen att få följa barnens utveckling från 1 år till dess att de ska byta skola och börjar i förskoleklassen. Läs mer här.

Sök till Småbarnsskolan

Sök till Småbarnsskolan genom att ställa sitt barn i kö hos Danderyds kommun. Läs mer här.

Elevverket

 Vår skola Elevverket är en naturlig fortsättning på Småbarnsskolan. Läs mer här.

Om oss

Vår förskola ligger i Djursholm och är indelad i fem grupper. Vi har en stor gård som passar för fantasifull lek och vi har närhet till skog och andra vackra naturområden.

Föräldrainformation

I november 2023 genomförde Danderyds kommuns Bildningsförvaltning en regelbunden tillsyn av Småbarnsskolan. Här kommer några citat från tillsynsbeslutet:

Läsårsdata

04.10.2023

Terminens första dag: 14 augusti (måndag)
Höstlov: 30 oktober - 3 november, vecka 44
Terminens sista dag: 19 december (tisdag)

Sjukanmälan görs på barnets första sjukdag före kl. 8:00 via Tyra eller per telefon.