Här hittar du

Föräldrainformation

Skolbarn har en försäkring genom skolan som gäller hela året och dygnet runt. För barn i förskola gäller försäkringen under verksamhetstid och färd.

På Småbarnsskolan ser vi dina synpunkter och klagomål som en tillgång i vårt arbete med att säkra bra kvalitet. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.